Denisa Hlušičková

Bachelor's thesis

Politický aktivismus celebrit v Irsku

Political Activism of Celebrities in Ireland
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá politickým aktivismem celebrit v Irsku. Práce je koncipována jako vstup do problematiky politického aktivismu irských celebrit. Autorka zkoumá zapojení irských celebrit do parlamentních a prezidentských voleb a prostřednictvím obsahové analýzy novinových článků zjišťuje, jakým tématům se celebrity v rámci voleb věnují. Následně identifikuje obecné trendy.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on political activism in Ireland. The work is conceived as an entry into the issue of political activism of Irish celebrities. The author examines the involvement of Irish celebrities in the parliamentary and presidential elections and, through the analysis of the contents of newspaper articles, identifies, topics which celebrities focus on in elections. It then identifies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2020
  • Vedúci: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jonáš Syrovátka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Political Science / Political Science