Bc. Michal Paniak

Diplomová práce

Úrokové sadzby a ich vplyv na akciový trh

Interest rates and their impact on the stock market
Abstract:
The aim of diploma thesis is to define and analyze the interest rates and stock indices in the stock market and by the analysis of trends in interest rates and stock indices which represent the benchmark of stock market to assign for interaction of interest rates and stock indices. The result of the analysis should be to confirm or disprove hypotheses about their interdependence. Each investment is …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je definovať a analyzovať úrokové sadzby a akciové indexy na akciovom trhu a na základe analýzy vývoja úrokových sadzieb a akciových indexov, ktoré reprezentujú benchmark akciového trhu poukázať na vzájomné ovplyvňovanie úrokových sadzieb a akciových indexov. Výsledkom analýzy by malo byť potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy o ich vzájomnej závislosti. Každá investícia je iná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martin Vovk, PhD.
  • Oponent: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance