Jiří Kalenský

Bakalářská práce

Využití metody Mystery Shopping ve vybraném podniku

Anotace:
Cílem bakalářské práce je pomocí metody Mystery Shopping zhodnotit kvalitu procesu poskytování služeb ve vybraných prodejnách společností DATART International a EURONICS ČR. Cílem je identifikovat v této oblasti nedostatky a navrhnout možná řešení těchto nedostatků. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je popsán marketingový mix služeb, marketingový …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to use Mystery Shopping to evaluate the quality of service providing process in selected stores owned by DATART International company and EURONICS ČR company. The purpose of the thesis is to identify faults in this process and to suggest possible solutions of these shortcomings. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/k729m2/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích