Magdaléna Hofrová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Metodika jednání se zájemcem odlehčovací služby pro seniory

Anotace:
Absolventská práce je teoretickou prací, která se zabývá správnou tvorbou metodiky jednání se zájemcem o pobytovou odlehčovací službu pro seniory. Cílem práce je předložit vzorovou metodiku, která naplňuje platnou legislativu a ověřenou praxi. K dosažení plánovaného cíle je použita metoda komparace, analýzy a syntézy. Metody pracují s odbornými zdroji prezentovanými v teoretické části a vyžádanými …více
Abstract:
The graduation thesis is a theoretical thesis dealing with the proper design of a methodology for negotiations with those interested in a residential respite service for seniors. The thesis aims to present a model methodology in compliance with the current legislation and good practice. The method of comparison, analysis and synthesis is used to achieve the planned goal. These methods work with professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Štěpán Žáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc