Bc. Denis Štefanisko

Diplomová práce

Chipped industry of 'Ainab 1A, Early Pre-Pottery Neolithic B site at Jabal 'Ainab (South-East Jordan)

Chipped industry of 'Ainab 1A, Early Pre-Pottery Neolithic B site at Jabal 'Ainab (South-East Jordan)
Anotace:
Ainab 1A je lovecká stanice u Jabal ‘Ainab 1A v jihovýchodním Jordánsku blízko hranice se Saudskou Arábií. Lokalita ‘Ainab 1 se sestává z 11 struktur, ze kterých jedna (struktura A), byla zkoumaná roku 2014. Vykopávky odkryly více než 5000 kusů štípané industrie. Na základě nálezu množství Helwanských hrotů, byla lokalita datována do období raného předkeramického neolitu B (8500-8100 cal. př.n.l), …více
Abstract:
‘Ainab 1 is a small open air campsite near Jabal ‘Ainab 1A at the modern Jordanian-Saudi-Arabian border. The campsite consists of 11 structures, out of which one (structure A) was excavated in 2014. More than 5000 pieces of chipped lithics have been found during the excavation, among them several chipping floors. According to the presence of numerous Helwan-Points ‘Ainab 1A can be dated to the Early …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
  • Oponent: Hand Georg K. Gebel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Archeologie / Pravěká archeologie Předního Východu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.