Theses 

Recepce George Sandové v českých zemích v 19. století – Bc. Markéta Fikoczková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Bc. Markéta Fikoczková

Diplomová práce

Recepce George Sandové v českých zemích v 19. století

The Perception of George Sand in the Czech Lands during the 19th Century

Anotace: Diplomová práce pojednává o recepci George Sandové v českých zemích v 19. století a na začátku 20. století a o vztahu George Sandové k Čechám. Druhá část práce se soustředí na české autory, které George Sandová ovlivnila, tedy Karolinu Světlou, Sofii Podlipskou, Jaroslava Vrchlického a Boženu Němcovou. Poslední část se zaměřuje především na tvorbu, ve které se Sandová zabývala českými dějinami, a uvádí přehled jejích děl vydaných v češtině.

Abstract: Diploma thesis deals with the perception of George Sand in the Czech lands during the 19th century and at the beginning of the 20th century and with her relation to Czech lands. The next part of thesis focuses on the Czech writers influenced by the works of George Sand: Karolina Světlá, Sofie Podlipská, Jaroslav Vrchlický and Božena Němcová. The last part of thesis examines the works of George Sand focused on the Czech history and it mentions also the summary of her works published in Czech language.

Klíčová slova: George Sandová, Recepce, 19. století, Francouzská literatura, České dějiny, Consuelo, Karolina Světlá, Jaroslav Vrchlický, Božena Němcová, Sofie Podlipská, George Sand, Perception, 19th century, French literature, Czech history

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:46, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz