Ondřej Chour

Bakalářská práce

Filosofické a etické dimenze lidské svobody ve tvorbě Jeana-Paula Sartra

Philosophical and Ethical Dimension of Human Freedom in Jean-Paul Sartre work
Anotace:
Bakalárská práce podává prehled o filosofii svobody v dílech Jeana-Paula Sartra. Cerpá predevším z poválecné prednášky ?Existencialismus je humanismus? a z jeho pokusu o fenomenologickou ontologii ?Bytí a nicota?. Základem všeho je tvrzení, že clovek je ke svobode odsouzen. Od této myšlenky se odvíjí celá práce a predstavuje tak svobodného jedince ve vztahu k okolí, který je schopen transcendence. …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with philosophy of freedom in Jean-Peaul Sartre works. Mainly it goes from the post-war lecture ? Existencialism is a humanism? and from an essay on phenomenological ontology ?Being and Nothingness?. The basis of everything is an argument that person is sentenced to freedom. The whole thesis unwinds from this idea and introduces the free individual in relation to surroundings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2013
Zveřejnit od: 10. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chour, Ondřej. Filosofické a etické dimenze lidské svobody ve tvorbě Jeana-Paula Sartra. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie humanitních věd