Theses 

Human resource accounting – Bc. Alžbeta Mudráková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alžbeta Mudráková

Diplomová práce

Human resource accounting

Human resource accounting

Abstract: The subject of this thesis is human resource accounting. The work consists of three parts. The first is focused on the definition and historical development of human resource accounting, its benefits and limitations. The second part focuses on individual models for measuring value of human resources in company. In the third section are applied selected models on Certline company, s. r. o., and determine the value of its employees and consequently of obtained results indicate recommendations for the management of the company.

Abstract: Predmetom diplomovej práce je human resource accounting. Práca sa skladá z troch častí. V prvej sa venujem definovaniu a historickému vývoju human resource accounting, jeho prínosom a limitom.. V druhej časti bližšie popíšem jednotlivé modely k vyčísleniu hodnoty ľudských zdrojov v podniku. V tretej časti aplikujem vybrané modely na spoločnosť Certline, s. r. o., a stanovím hodnotu jej zamestnancov a následne zo získaných výsledkov vyvodím odporúčania pre manažment podniku.

Klíčová slova: human resource accountig, hodnota ľudských zdrojov, ocenenie zamestnancov podniku, modely výpočtu hodnoty ľudských zdrojov, ľudský kapitál

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Roman Skalický

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 04:42, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz