Bc. Denisa Malá

Diplomová práce

Neúspěšní studenti vysokých škol v kontextu rodinné tradice

Drop-out university students in the context of family tradition
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá tématem neúspěšného vysokoškolského studia s přihlédnutím k rodinnému zázemí těchto studentů. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část poskytuje základní informace o terciárním vzdělávání v České republice s přihlédnutím na data týkající se neúspěšných studentů a přihlíží k jeho postavení v mezinárodním srovnání. Dále informuje …více
Abstract:
The master thesis deals with the topic of unsuccessful university studies in the context of students' family background. The work is divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical part provides basic information about tertiary education in the Czech Republic with regard to the data relating to unsuccessful students, describes the position of tertiary education in international comparisons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika