Bc. Andrea Schöpsová

Diplomová práce

Historie pohraniční obce Zdobnice: Proměna obce v kontextu výměny obyvatelstva po roce 1945

History of the Border Village Zdobnice: The Transformation of the Village in the Context of the Replacement of the Population after 1945
Anotace:
České pohraniční obce, které byly po několik staletí osídleny převážně německojazyčným obyvatelstvem, prošly po druhé světové válce zásadní proměnou, jelikož z nich byla vysídlena většina Němců a následně byly více či méně úspěšně (znovu)osídleny etnickými Čechy a Slováky. V této souvislosti se předkládaná diplomová práce zabývá historickým vývojem jedné konkrétní pohraniční obce, a to obce Zdobnice …více
Abstract:
The villages of the Bohemian borderlands that were settled mainly of the German speaking population for several centuries passed after the Second World War the major transformation because they were displaced from the majority of the Germans and were (re)settled more or less successfully by the ethnic Czechs and Slovaks. In this context the presented dissertation deals with the historical development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. David Kovařík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma