Bc. Vladimír Lazárik

Bachelor's thesis

Portal Service for Vegetation Parameter Estimation from Remote Sensing Landscape Images

Portal Service for Vegetation Parameter Estimation from Remote Sensing Landscape Images
Anotácia:
ENVision je online portál, zameraný na spracovanie a vizualizáciu geopriestorových dát, cielený pre použitie českou národnou komunitou diaľkového prieskumu Zeme. Táto bakalárska práca má za cieľ rozšíriť portál o nové služby a navrhnúť a implementovať službu pre konfigurovateľný výpočet vegetačných indexov a odhad vegetačných parametrov. V rámci práce, sa venujeme oblasti diaľkového prieskumu, špecifikám …viac
Abstract:
ENVision is an online portal dedicated to processing and visualization of geospatial data, targeted for use by the Czech national remote sensing research community. This bachelor thesis aims to extend the portal with new general services and to design and implement a service for configurable computation of vegetation indices and estimation of vegetation parameters. As a part of the thesis, we address …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2022
  • Vedúci: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Informatics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.