Lenka Bartáková

Bakalářská práce

Didaktické prostředky v odborném předmětu

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá optimálním využitím didaktických prostředků použitých v tvůrčím procesu odborného předmětu od samotné myšlenky až po 3D realizaci. Cílem práce je navrhnout konkrétní možnosti tohoto využití ve výuce odborného předmětu Návrhová tvorba a realizace v materiálu. Pozornost je zaměřena především na didaktické pomůcky materiální povahy s akcentem na výuku vizuálních typů …více
Abstract:
This thesis deals with the optimal use of educational resources used in the creative process of technical subject from idea to 3D implementation. The aim is to propose specific options for this use in the teaching of technical subject Design creation and implementation in the material. The attention is focused primarily on teaching aids material nature, with an emphasis on teaching visual types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015
Identifikátor: http://theses.cz/id/k7ksft/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií