Tomáš Sabela

Bachelor's thesis

Kvalita služieb v osobnej železničnej doprave

Kvalita služeb v osobní železniční dopravě.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaobírá kvalitou služeb v osobní železniční dopravě v České republice a navrhuje možné zlepšení. První část práce popisuje hlavní pojmy, informace o dané dopravě a její poskytovatelů. Praktická část začíná praktickou aplikací Ishikawového diagramu, pokračuje analýzou vypracovaného dotazníku a v poslední části definuje návrhy na zlepšení, které vycházejí hlavně z dotazníku
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the quality of passenger rail services in Czech Republic and suggests possible improvements. The first part describes the main concepts, information about rail services and providers. The practical part begins with the practical application of Ishikawa's diagram, it continues with an analysis of the filled in questionnaires and in the last section suggestions for improvement …more
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá kvalitou služieb v osobnej železničnej doprave v Českej republike a navrhuje možné zlepšenia. V prvej časti práce popisuje hlavné pojmy, informácie o danej doprave a jej poskytovateľov. Praktická časť začína praktickou aplikáciou Ishikawového diagramu, pokračuje analýzou vypracovaného dotazníka a v poslednej časti definuje návrhy na zlepšenie, ktoré vychádzajú najmä …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 2. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2010
  • Supervisor: Marie Hůlová
  • Reader: Helena Kořánová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20846