Bc. Martina LAŇAROVÁ

Master's thesis

Historie textilního podniku Seba, bavlnářské závody, n.p.(1945-1989) na základě nezpracovaného archivního fondu

History of the textile company Seba,cotton plants, n.p.(1945-1989) on the basis of unprocessed archival fund
Anotácia:
Cílem diplomové práce Historie textilního podniku Seba, bavlnářské závody, n. p. (1945-1989) na základě nezpracovaného archivního fondu je podat ucelený obraz o poválečných dějinách významného severočeského textilního podniku, který mezi prvními začal vyrábět bavlněné tkaniny s podílem umělých vláken. Práce čerpá z archivního materiálu dosud ještě nezpracovaného fondu n. p. SEBA Tanvald, který autorka …viac
Abstract:
The main target of thesis History of the textile company Seba,cotton plants, n.p. (1945-1989) based on unprocessed archival fund show a comprehensive image of the post-war history of an important North Bohemian textile company, which began among the first produce cotton fabrics containing synthetic fibers. The diploma thesis draws from archival material not yet unprocessed fund n.p SEBA Tanvald, which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Eduard Mikušek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAŇAROVÁ, Martina. Historie textilního podniku Seba, bavlnářské závody, n.p.(1945-1989) na základě nezpracovaného archivního fondu . Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty od Philosophy

Master programme / odbor:
Historical Sciences / Cultural and Historical Regional Studies

Práce na příbuzné téma