Tomáš PRAŽÁK

Diplomová práce

Láska a sexualita v česky psané literatuře období humanismu (15. - 16. století)

Love and Sexuality in Czech Written Literature of the Humanistic Period (15th and 16th Century)
Anotace:
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Tělesnost a sexualita ve staročeské světské literatuře pozdního středověku. Pojednává o projevech lásky a sexuality ve staročesky psané literatuře v období české renesance (15. až. 16. století). Analýzy jsou prováděny především na světské literatuře. Žánrově tedy: Dvorská kultura, Satira, Erotická próza ad. V analytické části se snažím v jednotlivých kapitolách …více
Abstract:
This thesis is dedicated to the bachelor thesis "Body and sexuality in old-czech profane literature from late medieval period". It discusses the manifestations of love and sexuality in old Czech literature written in Czech Renaissance period (15th to. 16th century). Analyses are conducted primarily on secular literature. In terms of genre thus: Courtly Culture, Satire, erotic prose ad. In the analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Tomíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRAŽÁK, Tomáš. Láska a sexualita v česky psané literatuře období humanismu (15. - 16. století). Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie (jednooborové)