Bc. Michal Geryk, DiS.

Diplomová práce

Potenciál místa s duchovní tradicí pro rozvoj vybrané destinace

Potential place with spiritual tradition for the development of selected destination
Anotace:
Cílém mé diplomové práce je zhodnocení ekonomicko-sociálního konkrétního místa s duchovní tradicí a jeho potenciálu pro rozvoj dané destinace a návrhy, jak jeho přínos zvýšit. Z hlediska metodiky lze pro empirickou část práce doporučit realizaci analýzy SWOT. Ve své diplomové práci se chci zaměřit na Svatý Hostýn, a zejména pak na poutníky, kteří navštěvují každoročně toto poutní místo a pomocí sociálního …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to analyze the economic-social place with spiritual tradition and its potential for the development of the destinations and suggestions on how to increase its contribution. From the standpoint of the methodology can be used for the empirical part of the work to recommend the implementation of SWOT analysis.In my diploma thesis I want to focus on the Holy Hostýn, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta