Bc. Markéta Kovářová

Diplomová práce

Porovnání zkrmování pšenic s různým obsahem flavonoidů a karotenoidů u laboratorních potkanů

Comparison of feeding of wheat with different content of flavonoids and carotenoids in rats
Anotace:
Byl sledován vliv zkrmování pšenic s různým obsahem flavonoidů a karotenoidů na krevní parametry potkanů. V pokusu byly použity pšenice RU 687-12 s purpurovým perikarpem, EF02-54/9 s modrým aleuronem a pšenice Citrus se žlutým endospermem. Jako kontrolní pšenice byla použita pšenice Novosibirskaja 67. Během pokusu byly na 40 laboratorních potkanech kmene WISTAR sledovány přírůstky hmotnosti a spotřeba …více
Abstract:
The effect of feeding wheat with various flavonoids and carotenoids was studied on rat blood parameters. The wheat RU 687-12 with purple pericarp, EF02-54/9 with blue aleuron and citrus wheat with yellow endosperm were used i the experiment. The wheat Novosibirskaya 67 was used as a control. Weight gains and feed consumption were monitored on 40 laboratory rats of the WISTAR strain. At the end of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Eva Mrkvicová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta