Dominika MALÉŘOVÁ

Bakalářská práce

Spontánní hra v životě předškolního dítěte

Spontaneous Game in the Life of Preschool Child
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá spontánní hrou předškolních dětí. Je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Hlavním cílem empirické části bylo zjistit, které spontánní hry si děti vybírají po příchodu do mateřské školy. Dílčími cíli bylo: Zjistit, jestli se liší výběr spontánních her u chlapců ve věku 3-4 let a 5-6 let. Zjistit, jestli se liší výběr spontánních her u dívek ve věku 3-4 let a 5-6 let …více
Abstract:
Bachelor thesis focused on the spontaneous games of preschool children. The thesis is divided into theoretical and empirical part. Tha main goal of the thesis was to find out which spontaneous games are chosen by children after they come to classroom. Other goals of the thesis was: Find out whether there is a difference in the choice of spontaneous games among boys in the age of 5-6 and 3-4 and girls …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÉŘOVÁ, Dominika. Spontánní hra v životě předškolního dítěte. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy