Bc. Petr Jelen

Bakalářská práce

Úloha interního auditu v procesu řízení MSP

The Role of Internal Audit in Small and Medium Enterprise Management
Anotace:
Podnikové procesy provází řada hrozeb. K jejich eliminaci lze použít interní audit jakožto nástroj odhalující podnikatelská rizika a doporučující jejich nápravná opatření. Interní audit přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování systému řízení rizik a kontrolních či řídících procesů. Cílem práce je na základě rešerše oborových teorií provedení interního auditu, který ověří konkrétní …více
Abstract:
Business processes are surrounded with numerous threats. For their elimination it is possible to use internal audit as a tool revealing businesslike threats and suggesting corrective measures. Internal audit adds systematical and methodical approach to evaluation and improvement of risk management system and control and management processes. The aim of this bachelor thesis is to based upon a research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance