Mgr. Kristýna Šindelářová

Diplomová práce

Pohybová aktivita jako faktor chování souvisejícího se zdravím

Physical activity as a factor of health-related behavior
Anotace:
Ústředním pojmem práce je pohybová aktivita jako komponenta chování souvisejícího se zdravím. Chtěli jsme zjistit, jaký je vývojový aspekt pohybové aktivity, jaký vliv mají na pohybovou aktivitu determinanty pohlaví, vzdělání a osobnostní dimenze a nakonec, jaký je vztah pohybové aktivity se zdravotními stesky. Studie probíhala pod záštitou Grantové agentury ČR v rámci výzkumného projektu „Chování …více
Abstract:
The main subject of this work is physical activity as a component of health related behavior. At first, we wanted to find the developmental aspect of physical activity, secondly we wanted to determine if gender, education and personal dimensions as possible determinants of physical activity have some influence, and we aimed to define the relationship between physical activity and health complaints …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta