Bc. David Hledík

Bakalářská práce

Kolaps ekonomiky Islandu v letech 2008 – 2012. Příčiny a následky

Breakdown of Iceland Economy in 2008 – 2012. The Causes and Consequences
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Kolaps ekonomiky Islandu v letech 2008 – 2012: Příčiny a následky“ je analýza finanční krize na Islandu. Jednotlivé kapitoly analyzují vznik celosvětové krize v USA, ekonomiku Islandu před krizí, průběh krize na Islandu a ekonomiku Islandu po krizi. Další kapitoly popisují důvody, proč byl Island zasažen krizí tak zásadně a jaká byla přijata opatření pro překonání krize …více
Abstract:
Subject of this bachelor thesis “Breakdown of Iceland Economy in 2008 – 2012: The Causes and Consequences“ is analysis of the financial crisis in Iceland. The chapters analyse beginning of the financial crisis in the USA, the economy of Iceland, development of the crisis in Iceland and the Iceland economy after crisis. Following chapters describe the reasons, why Iceland was hit so hard by this crisis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Bohuslava Doláková
  • Oponent: Ing. Bc. Tomáš Urbanovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta