Bc. Kristýna Dvořáková

Bakalářská práce

Chaucer the Translator

Chaucer the Translator
Anotace:
Práce se zabývá středověkou anglickou básní, The Parliament of Fowls, napsanou Geoffrey Chaucerem. Jejím cílem je analýza zmíněné básně v souladu se zdroji, ze kterých Chaucer čerpal, a určení, do jaké míry se jimi nechal ve své tvorbě inspirovat. První část práce se zabývá teoretickým základem nutným ke správnému pochopení práce, druhá část poté obsahuje samotné srovnání Chaucerovy básně s jeho zdroji …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze medieval English poem The Parliament of Fowls in accordance with the source texts that served to Chaucer as an inspiration, and determine to which degree Chaucer drew from them and used them in his poem. General theoretical background needs to be established in the first part of the thesis which is then followed by side by side comparison of Chaucer's poem and his …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Sekanina Vavřinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura