Bc. Kamila Poláková

Bakalářská práce

In vitro modelování ischemické cévní mozkové příhody

In vitro modeling of ischemic stroke
Anotace:
Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou úmrtí a trvalé invalidity. Nejčastějším typem je ischemická cévní mozková příhoda, kdy cílem léčby je zajistit rychlou rekanalizaci a reperfuzi okludované cévy mozku a následně u přeživších zabránit recidivě onemocnění. Klinicky schválené léčivo je rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, také nazývaný altepláza. Vzhledem k tomu, že reperfuze …více
Abstract:
Stroke is the third leading cause of death and permanent disability. The most common type is ischemic stroke, where the aim of treatment is to ensure rapid recanalization and reperfusion of the occluded vessel in the brain and subsequent prevention of recurrence in survivors. The clinically approved drug is recombinant tissue plasminogen activator, also called alteplase. Given that reperfusion is achieved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Vítečková Wünschová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta