Bc. Jiří Mlýnek

Bakalářská práce

Neverbální komunikace v hotelnictví

Non-verbal Communication in Hospitality
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Neverbální komunikace v hotelnictví. V teoretické části jsou shrnuty obecné informace o komunikaci, komunikačních kanálech, verbální a neverbální komunikaci. Podrobněji je řešena otázka neverbální komunikace včetně jejího dělení, rozdílností v jednotlivých kulturách a mezi pohlavím. Analytická část popisuje konkrétní příklady řeči těla, mimiky a gest, které často lidé používají …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is Nonverbal communication in the hotel industry. In the theoretical part some general information about communication, communication channels, verbal and nonverbal communication are summarized. The question of nonverbal communication is discussed into details, including the division of the nonverbal communication, its differences in individual cultures and between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze