Mgr. Martina Podzemná

Diplomová práce

Stavby z krychlí jako prostředek k rozvoji prostorové představivosti na 1. stupni ZŠ

Construciton of a cube as a means to develop spatial imagination at first grade of primary school
Anotace:
V diplomové práci je sledována úroveň prostorové představivosti v různých ročnících základní školy. Ke sledování úrovně bylo využito jedné aktivity, a to staveb z krychlí. První část práce je věnována základní terminologii, tj. představivost, prostorová představivost a geometrická představivost. Seznamuje s vývojem prostorové představivosti od raného dětství do 15 let věku dítěte a podrobně vysvětluje …více
Abstract:
This diploma thesis studies the level of spatial imagination throughout the years of primary school. To monitor the level was used one type of spatial imagination and it was construction of cubes. The first part of the thesis is devoted to the basic terminology, i.e. imagination, spatial imagination and geometric imagination. Introduces the development of spatial imagination from early childhood to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Růžena Blažková, CSc.
  • Oponent: RNDr. Milena Vaňurová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy