Bc. Dominika Kantková

Master's thesis

Tématický apercepční test a Alzheimerova choroba

The Thematic Apperception Test and Alzheimer's Disease
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá popisem charakteristik a způsobu vyprávění příběhů v Tematickém apercepčním test u osob s Alzheimerovou chorobou s ohledem na kognitivních charakteristiky zachycené ve formálním zpracování těchto příběhů. Práce má podobu kvalitativní studie. V rámci výzkumu bylo administrováno sedm tabulí TAT (1, 2, 4, 6BM, 7GF, 9GF a 16) celkem 20 osobám nad 65 let věku, přičemž 10 osob …more
Abstract:
This thesis is focused on description of characteristics and narrative style in Thematic Apperception Test (TAT) stories produced by patients with Alzheimer’s disease (AD) with regard to cognitive characteristics based in story formal processing. The same 7 TAT cards (in order 1, 2, 4, 6BM, 7GF, 9GF and 16) were administrated to 20 elderly people in this qualitative research. Ten of these people were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií