Bc. Veronika Pasteľáková

Bachelor's thesis

Předložkové konstrukce příslovečných určení místa v češtině/bulharštině/srbštině

Prepositional Constructions of Locative Adverbial Complements in Czech, Bulgarian and Serbian Language
Abstract:
This bachelor thesis provides an analysis of prepositional constructions of locative adverbial complements in Czech, Bulgarian and Serbian. The main focus is to compare and contrast the use of these prepositional constructions in chosen languages. The theoretical part consists of descriptions of adverb phrases and prepositions of each language. Analytical part examines four short stories, written by …viac
Abstract:
Táto bakalárska práca pojednáva o predložkových konštrukciách príslovkových určení miesta v češtine, bulharčine a srbčine. Hlavným cieľom je poukázať na zhody a rozdiely použitia daných predložkových konštrukcií v týchto jazykoch. V teoretickej časti je popísaná charakteristika príslovkového určenia a predložiek vo všetkých troch jaykoch. V praktickej časti som použila štyri poviedky od Karla Čapka …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Zornica Cvetanova Cvetkova, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta