Ing. Zuzana Zvonková

Master's thesis

Legislativní a institucionální aspekty vinohradnictví a vinařství a jejich vliv na kvalitu a efektivnost produkce

Legislature and institutional aspects of viniculture and winegrowing and their impacts on quality and production effectiveness
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Legislativní a institucionální aspekty vinohradnictví a vinařství a jejich vliv na kvalitu a efektivnost produkce“ je analýza platné legislativy České republiky a Evropské unie a vliv zainteresovaných institucí jako regulátorů na vinohradnictví a vinařství. První část je zaměřena na vymezení vinohradnictví a vinařství v rámci veřejného sektoru a na deskripci legislativy a …more
Abstract:
The main task of this diploma thesis called „Legislature and institutional aspects of viniculture and wine-growing and their impacts on quality and production effectiveness“ is an analysis of a current legislation of the Czech Republic and the European Union and an influence of institutions on wine-growing and viniculture. The first part is focused on stating the topics of wine-growing and viniculture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics