Bc. Barbora Petrusová

Diplomová práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and Evaluation of Company's Financial Stability and Performance
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá měřením a hodnocením finanční stability a výkonnosti stavební společnosti Metrostav. Cílem práce je vyhodnotit vývoj hospodaření této společnosti během finanční krize, tj. v letech 2007-2009. K použitým metodám hodnocení patří metoda finanční analýzy, predikční modely a metoda ekonomické přidané hodnoty.
Abstract:
This thesis is primarily focusing on measurement and evaluation of financial stability and performance of Metrostav, the construction company. The main objective of this thesis is to evaluate the financial situation development of this company during the financial crisis, e.g. during the period 2007-2009. To fulfill the objective, the method of financial analysis was used along with predicate models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Gabriela Dlasková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní