Bolin Shang

Diplomová práce

Comparison of the Corporate Income Tax in Selected Countries

Comparison of the Corporate Income Tax in Selected Countries
Anotace:
Korporátní důchodová daň hraje důležitou roli při tvorbě fiskálních příjmů, při podpoře sociálního a ekonomického rozvoje a při sledování makroekonomických cílů. Cílem práce je popsat a srovnat korporátní důchodovou daň ve vybraných zemích jihovýchodní Asie s ohledem na aktuálně platnou daňovou legislativu. Pro zachycení rozdílů mezi systémem korporátního zdanění těchto zemí je využita modelová situace …více
Abstract:
Corporate income tax plays an important role in increasing fiscal revenue, promoting social and economic development, and implementing macro-control. Corporate income tax is an important part of national fiscal revenue. While increasing fiscal revenue for the state, corporate income tax, as an important means of national macro-control, has also promoted the adjustment of the national industrial structure …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Kateřina Krzikallová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava