Bc. Tereza Žáčková

Bakalářská práce

Bolest jako metafora v rámci performance umění

Pain as a metaphor within performance art
Anotace:
Bakalářská diplomová práce Bolest jako metafora v rámci performance umění se věnuje specifické skupině performancí, v nichž se dominantním motivem nebo prostředkem vyjádření stalo překonávání psychického nebo fyzického utrpení. Klade si otázky: Jaké okolnosti vedli jejich autory k vytvoření těchto děl? Co se snažili prožitím fyzické či psychické bolesti vyjádřit? Jsou tyto práce interaktivní a mají …více
Abstract:
Bachelor thesis Pain as a Metaphor in the Performance Art deals with specific group of performance, in which the dominant motive or mean of expression is overcoming psychological or physical suffering. The questions are: Which circumstances led the authors to create these works? What they tried by undergoing physical or mental pain to express? Are these works interactive and connected to their audience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: prof. ak. soch. Tomáš Ruller

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma