Bc. Jitka Doležal Váňová

Diplomová práce

Životní minimum a stát

Living minimum and state
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na téma životního minima. Nejprve se věnuje jeho vývoji a významu. Představuje jeho vznik a důvody, které k němu vedly, jak je stanovováno a k čemu slouží. V souvislosti s tím krátce představíme český sociální systém, dávky hmotné nouze a dávky státní sociální podpory, které jsou na životní minimum navázané. V praktické části jsou stanoveny modelové domácnosti a pro ně je …více
Abstract:
The thesis focuses on the theme of living minimum. At first, it deals with the development and importance of this concept. It presents its origins and reasons which led to its creation, as well as its functions and methods of determination. Czech social system is introduced shortly as well as assistance in material need and state social services – living minimum related benefits. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná ekonomika a správa / Veřejná ekonomika a správa