Theses 

Jan Bedřich Kittl: Bianca a Giuseppe, aneb Francouzové před Nizzou (1848) – Jindřich Švehla

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a dějiny hudebního umění / Muzikologie

Jindřich Švehla

Diplomová práce

Jan Bedřich Kittl: Bianca a Giuseppe, aneb Francouzové před Nizzou (1848)

Jan Bedřich Kittl: Bianca and Giuseppe, or The French at the Gates of Nizza (1848)

Anotace: Práce zpracovává operu Bianca und Giuseppe oder Die Franzosen vor Nizza od Jana Bedřicha Kittla. Jedná se o revoluční operu z roku 1848, proto byla práce založena na porovnávání revolučních prvků obsažených v opeře s tehdejšími operami, ale i hudebním materiálem pocházejícím z období Velké francouzské revoluce (1789). Práce obsahuje životopis J. B. Kittla, analýzu opery (hudební i dějovou - libreto), pojednání o vztahu Richarda Wagnera k českým zemím a Kittlově opeře a nakonec práce poukazuje na kontext Kittlovy opery v českých zemích, tzn. co jí předcházelo a co po ní následovalo

Abstract: The master thesis deals with opera Bianca und Giuseppe oder Die Franzosen vor Nizza by Jan Bedrich Kittl. The opera comes from the revolutionary year 1848, therefore the main point of the thesis is based on comparison of revolutionary elements with the contemporary operas as well as with the musical material coming from the French Revolution (1789). The work contains the CV of J. B. Kittl, analysis of opera (music as well as the plot - libretto), Wagner's attitude to Bohemia and to Kittl's opera. Finally, the thesis point out which operas preceded Kittl's opera and which followedit

Klíčová slova: Jan Bedřich Kittl, Bianca und Giuseppe, opera (revoluční, osvobozenecká, historická, tragická), Francie, revoluce, rok 1848, korespondence, Richard Wagner, české země, libreto

Keywords: Jan Bedrich Kittl, Bianca und Giuseppe, opera, revolution, rescue opera, historical opera, tragedy, France, the year 1848, correspondence, Richard Wagner, Bohemia, libretto

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2008 dostupné: světu
PDF PDF


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:10, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz