Bc. Klaudia Mráziková

Bakalářská práce

Studium exprese mikroRNA v tělních tekutinách pomocí metody digitální PCR

Study of microRNAs expression in body fluids using digital PCR
Abstract:
MicroRNAs are small non-coding molecules participating in post-transcriptional regulation of gene expression. Since they perform important tasks in the fundamental cellular processes, their deregulation may result in a pathological state. It is predominantly in neoplastic diseases that the changes in microRNA expression profiles in both tissues and body fluids are observed. The microRNA in body fluids …více
Abstract:
MikroRNA sú krátke nekódujúce molekuly podieľajúce sa na post-transkripčnej regulácii génovej expresie. Pretože zohrávajú dôležitú úlohu v základných procesoch bunky, ich deregulácia môže viesť k patologickému stavu. Najmä u nádorových ochorení boli pozorované ich zmenené expresné profily ako v tkanivách, tak aj v telových tekutinách. Práve mikroRNA v telových tekutinách by mohli predstavovať neinvazívny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta