Bc. Šárka Bučková

Diplomová práce

Learning styles and strategies in one-to-one remedial English language classes

Learning styles and strategies in one-to-one remedial English language classes
Anotace:
Diplomová práce „Učební styly a strategie v individuálních doučovacích hodinách angličtiny“ zdůrazňuje nutnost přihlédnutí k individuálním učebním stylům jednotlivých žáků ve výuce angličtiny a volby vhodných učebních strategií odpovídajících těmto stylům. Cílem mé diplomové práce je zkoumání učebních stylů žáka, zkoumání rozvoje odpovídajících učebních strategií a jejich využití jak při učení se ve …více
Abstract:
The diploma thesis “Learning Styles and Strategies in One-to-One Remedial English Language Classes” emphasizes the necessity of considering individual learning styles of particular learners in English classes and the choice of suitable learning strategies conforming to the styles. The objective of my diploma thesis is the investigation of students’ learning styles, the exploration of the development …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy