Bc. Ilona Šlachtová

Bakalářská práce

Přínos hospicové péče pro rodinné příslušníky umírajících klientů

Benefits of Hospice Care for Family Members of Dying Clients
Anotace:
ANOTACE Bakalářská práce je zaměřena na rodinné příslušníky umírajících klientů hospicové péče. Práce je rozdělena do tří dílčích celků. Teoretická část objasňuje životní situaci rodinných příslušníků, kteří pečující o blízkého umírajícího, objasňuje cíle paliativní péče a zaměřuje se na prostředí hospicových zařízení, kde dochází k praktické aplikaci paliativní medicíny a paliativní péče, která je …více
Abstract:
Anotation: This bachelor thesis is focused on the family members of dying clients in hospice care. It is divided into three parts: Theoretical part, methodological part, and experimental part. Real life situation of the family members and their care of the dying member is described in the first part as well as the aims of palliative care and the hospice situations. Preparation of the research, choice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce