Bc. Petra Oherová

Diplomová práce

Kreslíme své první mapy – soubor pracovních a metodických listů, modelové území: okres Nový Jičín

We create our first maps - set of work and methodological sheets of selected area Nový Jičín
Anotace:
Diplomové práce „Kreslíme své první mapy“ se skládá z praktické a teoretické části. Praktickou část tvoří soubor pracovních a metodických listů, modelové území: okres Nový Jičín. Je rozdělen do pěti kapitol a obsahuje 15 úloh a 14 metodických listů. Pracovní sešit je zpracován jako didaktická pomůcka při výuce kartografie v hodinách zeměpisu na druhém stupni základní školy. Rozvíjí vybrané kartografické …více
Abstract:
The diploma thesis "Drawing his first map," contains two parts: practical and theoretical. The practical part consists of a set of work and methodological papers, the model area: District of Nový Jičín. The workbook is divided into five chapters and contains 15 tasks and 14 methodological papers. The workbook "Drawing his first map," is created as a didactic help for teaching cartography in geography …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy