Bc. Petra Oherová

Master's thesis

Kreslíme své první mapy – soubor pracovních a metodických listů, modelové území: okres Nový Jičín

We create our first maps - set of work and methodological sheets of selected area Nový Jičín
Abstract:
Diplomové práce „Kreslíme své první mapy“ se skládá z praktické a teoretické části. Praktickou část tvoří soubor pracovních a metodických listů, modelové území: okres Nový Jičín. Je rozdělen do pěti kapitol a obsahuje 15 úloh a 14 metodických listů. Pracovní sešit je zpracován jako didaktická pomůcka při výuce kartografie v hodinách zeměpisu na druhém stupni základní školy. Rozvíjí vybrané kartografické …more
Abstract:
The diploma thesis "Drawing his first map," contains two parts: practical and theoretical. The practical part consists of a set of work and methodological papers, the model area: District of Nový Jičín. The workbook is divided into five chapters and contains 15 tasks and 14 methodological papers. The workbook "Drawing his first map," is created as a didactic help for teaching cartography in geography …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství matematiky pro základní školy