Michaela Hoblíková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Charakteristika mladého lídra v komunitní práci

Characteristics of a young leader in community work
Anotace:
Práce si klade za cíl zjistit Charakteristiku mladého lídra v komunitní práci. Cílem absolventské práce bylo odpovědět na výzkumnou otázku „Jaká je charakteristika mladého lídra v komunitní práci?“. Práce byla vypracovaná pomocí kvalitativního výzkumu. Jako respondenty jsem zvolila komunitní pracovníky. Předpokladem bylo, že tito pracovníci mají zkušenosti s prací s komunitou a dokážou popsat charakteristiku …více
Abstract:
It has been the purpose of my work to find out the characteristic characteristics of a young leader in community work. The aim of my graduate thesis has been to answer the question “What is the characteristics of a young leader in community work?”. The method used to answer this question was qualitative research. As respondents I used community workers. To qualify as respondents, the workers were supposed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Ochmannová
  • Oponent: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce