Bc. Lucie Brtníčková

Diplomová práce

Tradiční pokrmy a nápoje jako nedílná součást kulturního dědictví a cestovního ruchu Polska

Traditional Dishes and Beverages as an Integral Component of the Polish Cultural Heritage and Tourism
Anotace:
Tato práce se zabývá polskou národní gastronomií s důrazem na regionální kuchyni a zachycení této problematiky v polské umělecké literatuře. Pojednává o gastronomickém cestovního ruchu a předpokladů pro jeho rozvoj v Polsku. Cílem této diplomové práce je tedy nastínit historický vývoj polské národní gastronomie a charakterizovat jednotlivé regionální kuchyně a jejich tradiční pokrmy. Pomocí vybraných …více
Abstract:
This thesis deals with the Polish national cuisine with an emphasis on regional cuisine and the capture of the problem in the Polish artistic literature. Discusses the gastronomic tourism and assumptions for its development in Poland. The aim of this thesis is therefore to outline the historical evolution of the Polish national gastronomy and characterize each of the regional cuisine and their traditional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Oponent: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta