Ing. Vladimír Břichnáč

Diplomová práce

Účetnictví obcí a jeho změny v důsledku účetní reformy veřejných financí

Municipal Accounting and Its Changes Consequent on Accounting Reform of Public Finance
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Účetnictví obcí a jeho změny v důsledku účetní reformy veřejných financí“ je popsat a analyzovat změny v účtování obcí související s reformou účetnictví. V první kapitole jsou definovány důležité pojmy pro tuto práci. Druhá kapitola charakterizuje účetnictví územních samosprávných celků platné před rokem 2010. Předposlední kapitola se zabývá samotnou účetní reformou – jejími …více
Abstract:
The aim of the submitted thesis “Municipal accounting and its changes as a consequence of the public finance accounting reform” is to describe and analyze changes in municipal accounting related to the accounting reform. In the first chapter important concepts for the thesis are defined. The second chapter characterizes the accounting of local government units applicable before 2010. The penultimate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Simona Hrabalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa