Marek Lipowski

Bachelor's thesis

Aplikovaná politika hospodářské soutěže - případ Deutsche Telekom

Applied competition policy - Deutsche Telekom case
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Aplikovaná politika hospodářské soutěže – případ Deutsche Telekom“ je zjistit, do jaké míry se Komise řídila při řešení případu Deutsche Telekom dosavadní ekonomickou teorií a praxí. První část práce tvoří obecná hlediska evropské hospodářské soutěže. Druhá část je věnována rešerši ekonomické teorie a legislativy zaměřené na zneužití dominantního postavení. Ve třetí části …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “Applied competition policy – Deutsche Telekom case” is to analyse to what extent the Comission followed the economic theory and practice in resolving the Deutsche Telekom case. The first part of the thesis consists of general aspects of European competition. The second part is devoted to a review of economic theory and legislation concerning the abuse of dominant position …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Jakub Chini, BA (Hons)

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta