Richard MÁČEK

Bachelor's thesis

Praktické porovnání neparalelní a paralelní diferenciální evoluce

Practical comparison of non-parallel and parallel differential evolution
Abstract:
V rámci této práce je popsán, navržen a implementován algoritmus diferenciální evoluce v pseudo-paralelním režimu v prostředí MATLAB. V rámci experimentu je užívána adaptivní verze algoritmu diferenciální evoluce SHADE, jelikož se jedná o rozšířenou variantu úspěšné varianty JADE. Paralelní varianty algoritmu jsou založeny na migračním modelu a jsou zaměřeny na nastavení velikostí paralelních populací …more
Abstract:
Within this thesis is described, proposed and implemented the algorithms of differential evolution in pseudo-parallel mode in the MATLAB environment. Within this experiment is used adaptive version of algorithm differential evolution SHADE, inasmuch as it´s extended the already successful variant of JADE. Parallel version of algorithm are made on migration model and focused on settings of size parallel …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2016
  • Supervisor: RNDr. Petr Bujok, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MÁČEK, Richard. Praktické porovnání neparalelní a paralelní diferenciální evoluce. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta