Bc. Lukáš Černý

Bakalářská práce

Podpůrné nástroje pro automatické obchodní systémy

Support tools for expert advisor systems
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem automatických obchodních systémů. Hlavním cílem práce byl návrh a implementace dvou podpůrných nástrojů pro obchodní platformu Metatrader. První z nástrojů slouží k jednoduchému vytváření automatických obchodních systémů bez znalosti programování. Druhý nástroj je určen k uchování a vizualizaci výsledků testování automatických obchodních systémů a následné kombinaci …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on subject of automated trading systems. The main goal of thesis was to design and implement two supporting tools for trading platform Metatrader. First tool is used for simple creation of automated trading systems without knowledge of programming. Second tool provides saving, visualisation of automated trading systems test results and following combination of these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Bušta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika