Theses 

Islám vs. islámský fundamentalismus – Monika VĚRNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / spol-Ov-H

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Monika VĚRNÁ

Diplomová práce

Islám vs. islámský fundamentalismus

ISLAM AND ISLAMIC EXTREMISM (GENERAL THEORY, SITUATION IN THE CR AND IN CHOSEN EUROPEAN COUNTRIES)

Anotace: Cílem mé diplomové práce je prezentovat současný stav muslimských menšin v některých evropských zemích. Zároveň se budu zabývat negativními a extremistickými projevy spojenými s těmito komunitami. Práce je rozdělena do několika kapitol. První část je věnována historii islámu a islámským pravidlům. Druhá část se zabývá přímo situaci muslimských komunit v jednotlivých zemích Evropy. Zaměřuji se zejména na původ přistěhovalců a jejich vývoj v nové zemi. To jak jsou přijímáni domácím obyvatelstvem a jaké specifické problémy v komunitách vznikají. Zvláště se věnuji situaci v České republice, Německu, Francii a Nizozemí a jak řeší problémy s integrací a sociální problémy imigrantů. Jako zdroj informací se snažím využívat nejnovější informace z vycházejících článků a knih zaměřených na téma muslimských přistěhovalců v Evropě.

Abstract: The aim of my thesis is to present the recent situation of muslim?s minorities in some European countries. Also I will deal with negative and extremist manifests those are connected with those communities. Thesis is divided into several chapters. The first part is dedicated to history of the islam and islamic rules. Second part is focused on exact situation of muslims communities in particular European countries. I target on origin of newcomers and their development in new countries. How they are accepted by domestic population and which specific problems rise in their communities. Especially I present situation in Czech Republic, Germany, France and Neatherland. And how they solve integration and social problems cause by immigration. As source of information I?m trying to use the newest and the most recent articles and books which are focused on topic of immigration of muslims.

Klíčová slova: Islám, muslimové, extrémismus, imigrace, mešita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2008
  • Zveřejnit od: 11. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Marcel Mečiar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 07. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 7. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VĚRNÁ, Monika. Islám vs. islámský fundamentalismus. Ostrava, 2008. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:17, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz