Ing. Božena Nováková

Disertační práce

Destinační management a možnosti jeho využití pro rozvoj cestovního ruchu v ČR

Destination management and possibilities of its use for the development of tourism in the Czech Republic
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na problematiku řízení cestovního ruchu, tj. destinačního managementu. Zkoumá současný stav destinačního managementu v zahraničí a v České republice. Disertační práce modifikuje destinační management v kontextu teorie managementu a v souladu se systémovým pojetím managementu tak, aby představoval formu řízení cestovního ruchu v ČR, která přispěje k udržitelnému rozvoji …více
Abstract:
The doctoral thesis focuses on the problems of tourism management, i.e. destination management. It examines the current state of tourism management abroad and in the Czech Republic. The thesis specifies destination management in the context of management theory and in accord with the management system concept so that it represents a form of tourism management in the Czech Republic that will contribute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 12. 2018
  • Vedoucí: Ing. Helena Becková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Božena. Destinační management a možnosti jeho využití pro rozvoj cestovního ruchu v ČR. Pardubice, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera