Kateřina DEMKOVÁ

absolventská práce studenta CŽV

Ošetřovatelský proces v péči o dětského pacienta před a po tonzilektomii

Nursing process in the care of a pediatric patient before and after tonsillectomy
Anotace:
Teoretická část mé závěrečné práce zahrnuje charakteristiku chirurgického oboru ORL, problematiku hospitalizovaného dítěte a roli sestry. Teoretická část zahrnuje dále problematiku tonzilektomie a specifika ošetřovatelské péče s ní související. V praktické části je zpracován ošetřovatelský proces u konkrétního hospitalizovaného dítěte.
Abstract:
The theoretical part of my final work includes the characteristics of the ENT surgical field, the issue of a hospitalized child and the role of a nurse. The theoretical part also includes the issue of tonsillectomy and the specifics of nursing care related to it. The practical part deals with the nursing process for a specific hospitalized child.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Kachlová, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DEMKOVÁ, Kateřina. Ošetřovatelský proces v péči o dětského pacienta před a po tonzilektomii. Ostrava, 2021. závěrečná práce (neudělen). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

celoživotní / obor:
Všeobec. sestra, Všeobecné ošetř. CZV / Všeobec. sestra, Všeobecné ošetř. CZV

Práce na příbuzné téma