MUDr. Markéta Špručková

Bachelor's thesis

Klidový energetický výdej člověka

Resting energy expenditure
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá klidovým energetickým výdejem člověka. V úvodu popisuje energetickou potřebu organismu, klidový a bazální metabolismus. Dále možnosti měření energetického výdeje, především nepřímou kalorimetrii a faktory, které měření ovlivňují. Praktická část se zabývá srovnáváním hodnot klidového energetického výdeje pomocí nejčastěji užívaných prediktivních rovnic a nepřímé kalorimetrie …more
Abstract:
The thesis deals with resting energy expediture. The introduction describes the energy needs of the human body, resting and basal metabolit rate. Futher, the posibility of measurement of energy expenditure, especially indirect calorimetry and factors that affect the measurement. The practical part handles with comparing the values of resting energy expenditure using the most commonly predictive equations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
  • Reader: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií