MUDr. Markéta Špručková

Bachelor's thesis

Klidový energetický výdej člověka

Resting energy expenditure
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá klidovým energetickým výdejem člověka. V úvodu popisuje energetickou potřebu organismu, klidový a bazální metabolismus. Dále možnosti měření energetického výdeje, především nepřímou kalorimetrii a faktory, které měření ovlivňují. Praktická část se zabývá srovnáváním hodnot klidového energetického výdeje pomocí nejčastěji užívaných prediktivních rovnic a nepřímé kalorimetrie …viac
Abstract:
The thesis deals with resting energy expediture. The introduction describes the energy needs of the human body, resting and basal metabolit rate. Futher, the posibility of measurement of energy expenditure, especially indirect calorimetry and factors that affect the measurement. The practical part handles with comparing the values of resting energy expenditure using the most commonly predictive equations …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií