Michal Rychnovský

Disertační práce

New Methods in Credit Underwriting

Nové metody ve schvalování úvěrů
Anotace:
Tato práce přispívá do oblasti aplikované statistiky a finančního modelování analýzou matematických modelů používaných v procesech schvalování retailových úvěrů. Konkrétně má tři cíle. Za prvé, diskutuje vhodnost výkonnostních kritérií užívaných zavedenými statistickými postupy a navrhuje zaměřit se místo toho na sílu predikce. Za druhé, porovnává analytickou přidanou hodnotu stávajících a nově navrhovaných …více
Abstract:
This thesis contributes to the field of applied statistics and financial modeling by analyzing mathematical models used in retail credit underwriting processes. Specifically, it has three goals. First, the thesis aims to challenge the performance criteria used by established statistical approaches and propose focusing on predictive power instead. Secondly, it compares the analytical leverage of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedoucí: Josef Arlt
  • Oponent: Iva Pecáková, Petr Veselý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71042